isavta

פלטפורמה מהירה יעילה וחינאמית
למציאת מטפלים ומטפלות סיעודיים

מדוע לשלם לחברות השמה
במקום למצוא מטפל סיעודי בחינם?

מערכת isavta מאפשרת למשפחות המטופלים
למצוא את המטפל המושלם בשביל היקרים להם מכל.

אפיון אתר מחדש

נדרשנו לתכנן ולאפיין את האתר- פלטפורמה

ולהתאים אותה לקהל היעד שעיקרו אנשים סביב בני 50 ומעלה.

 

עיצוב האתר

החלק האחרון שבפרויקט היה העיצוב.
בין האתגרים שהתמודדנו היה ההבדל בין שני החלקים באתר המייצגים את סוג הגולשים – מטפלים ומטופלים
ולכן בחרנו בשני צבעים משלימים ובולטים.